divendres, 21 d’agost de 2009

Crònica astur (imatges breus amb guspires de text) 7


L’aigua mansa del port
guarda tots els colors;
reté el blau per al mar
i els altres són cruspits
per les algues i els peixos.

¿Què aprecien els morts:
el record, la litúrgia
pública, el paisatge?
¿o és tot cosa dels vius?

Quan terra i mar s’enfronten
la ria es posa un temps
a favor de l’un, i un altre
temps a favor de l’altra.

Un símbol té la força
de la gent que l’accepta,
tanta força com tanta
gent s’hi identifica.