dimecres, 14 de gener de 2015

Àlbum dels EUA - pàgina 11

Tornem als vectors, a les verticalitats, als reptes a la llei de la gravetat.


Sabent que encara existeixes a peu pla, indiferent a la resta.


Allò ineludible ens va espiant per entre les escletxes.


I el formigó, per més disfressat que sigui, encara busca i agraeix altres matèries.