dimecres, 30 d’octubre de 2013

Dia de la moixera de pastor

No, realment no és un arbre gaire abundant a casa nostra, per no dir que és simplement estrany. A la França humida una mica més, sense excessos.

És en aquest moment de l'any que treu fruit. És un fruit esfèric d'una mica més d'un centímetre de diàmetres, que es considera medicinal. Bàsicament per combatre els còlics, o sigui els càlculs, o sigui les pedres.A França sovint fan referència a la moixera de Fontainebleau, com un híbrid fixat de l'Alisier torminal (Moixera de pastor) i l'Alisier blanc (Moixera de guilla). I també parlen de l'Alisier de Mougeot (espècie adaptada a muntanya).

No deixa de ser curiós que les dues espècies principals una es digui de pastor i l'altra del seu antagonista la guilla.

La fusta de la Moxiera de Pastor era apreciada a la Garrotxa. Se'n feien flautes (per al pastor) i instruments científics (la pàgina que he consultat, que hi podeu anar a través de l'enllaç de la foto, no explica quins...)