dilluns, 27 de juny de 2011

Indiknats, ¿fins kuan?

Per exemple fins ke la klasse polítika deixi de sotmetre’s –i de sotmetre’ns– als diktats de les lleis del kapital i dels merkats.

Els bankers, ¿kuan fa que estan akampats a la Monkloa o al Parlament?