dissabte, 13 d’abril de 2013

La traducció és una art

I és que de vegades dues cultures diferents no tenen els mateixos corresponents.

A Ceret (o a Céret) al-jorn-d'avui